00:00
00:00

حمایت کردن

ارسال در موضوعمعاشره
  • بهرام 8 ماه پیش

    سلام داداش خوبی؟؟

    داش جسارت نباشه پیج اینیستاتو میخواستم

  • بهرام 8 ماه پیش

    واقیتشو بخوای اولگوی منی تو شاید باور نکنی ولی یه دوست دارم زندگیش کمی مثل زندگیه توعه شاه رپی داداش و شاه رپ باقی میمونی