00:00
00:00
3 سال پیش

دنباله دار

پیشرو

2K
رهبر رپ فارسی

پیشرو

0 199

پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

5 403

گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

9 365

شوک

پیشرو

7 3K

نامه های خالی

پیشرو و رضایا

1 364

رنگ یاقوت

پیشرو و صفریک بند

9 424

جرقه

پیشرو با اوج و قدر

17 1K

میلیاردر

پیشرو

3 2K