00:00
00:00
6 سال پیش

فریبندگی

پیشرو

2K
خدا نزدیک شد

پیشرو

14 945

از نو

پیشرو و آوا و اوج

9 728

پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

10 991

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

18 50K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

12 940

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

14 6K

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

13 1K

جهنمی

تاج و پیشرو

8 1K