00:00
00:00
1 سال پیش

کسی حواسش به تو نیست

پیشرو

6K
مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

11 659

فریبندگی

پیشرو

11 2K

لوبیای سحرآمیز

پیشرو

13 2K

خدا نزدیک شد

پیشرو

12 797

رپر قدیمی

پیشرو

11 738

کلمه عبور

پیشرو و صادق و اوج و حصین

20 2K

سکوت

پیشرو

13 651

مغز رپ

پیشرو

10 3K