00:00
00:00
8 سال پیش

خورشید نمیخوابه

پیشرو و موری راشل

2K
مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

11 777

نوجوونی

پیشرو و اوج

12 4K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

2 400

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

18 50K

گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

17 884

بمب

پیشرو و اوج

10 5K

دنباله دار

پیشرو

18 3K

باور

پیشرو و آوا

16 972

Erfan

این طوری خوندن واقعا 👍👍👍👍👍👍

2 ماه پیش
  • پاسخ
Erfan

این طوری خوندن واقعا 👍👍👍👍👍👍

2 ماه پیش
  • پاسخ
Erfan

این طوری خوندن واقعا 👍👍👍👍👍👍

2 ماه پیش
  • پاسخ