00:00
00:00
5 سال پیش

مغز رپ

پیشرو

3K
اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

خدا نزدیک شد

پیشرو

14 945

رپر قدیمی

پیشرو

12 869

پازل

پیشرو

7 3K

بازم کلان

پیشرو و هیچکس

12 3K

پاشو پاشو

پیشرو و اوج

11 2K

گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

17 884

فانوس

پیشرو

15 4K