00:00
00:00
4 سال پیش

نوجوونی

پیشرو و اوج

3K
رپر قدیمی

پیشرو

3 360

جیب بابا

پیشرو و هیچکس

8 1K

یادت نیست

پیشرو و اوج

5 351

سرگذشت

پیشرو و ادیب

5 3K

جنگ مغز

پیشرو و فری

5 1K

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

4 5K

ما با همیم

پیشرو و بهرام

8 390

داش شایان

پیشرو و آسفالت

4 315