00:00
00:00
4 سال پیش

نوجوونی

پیشرو و اوج

4K
مغز رپ

پیشرو

11 3K

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

15 1K

گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

17 884

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

18 50K

فانوس

پیشرو

15 4K

پشت دیوار

پیشرو و اوج

7 763

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

14 6K