00:00
00:00
5 سال پیش

پاشو پاشو

پیشرو و اوج

2K
جرقه

پیشرو با اوج و قدر

17 1K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

5 317

اقیانوس

پیشرو و آوا

6 2K

لوبیای سحرآمیز

پیشرو

4 2K

زندانی

پیشرو و متضاد

5 1K

در آن سو

پیشرو

5 459

کلافگی

پیشرو

6 2K

رپر قدیمی

پیشرو

3 360