00:00
00:00
9 سال پیش

سفری بی انتها

پیشرو و امزیپر

2K
رپر قدیمی

پیشرو

12 869

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

11 777

کلافگی

پیشرو

8 2K

دنباله دار

پیشرو

18 3K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

2 400

جرقه

پیشرو با اوج و قدر

36 3K

چاقال نامه

پیشرو

22 3K

جنگ مغز

پیشرو و فری

8 2K

Reza

$I love you king rap €Iran

3 ماه پیش
  • پاسخ