00:00
00:00
1 سال پیش

توتول

پیشرو

247K
سیانور نخور

پیشرو

5 2K

سرگذشت

پیشرو و ادیب

5 3K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

7 413

اقیانوس

پیشرو و آوا

6 2K

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

4 4K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

5 317

پاشو پاشو

پیشرو و اوج

6 2K

نفس آروم

پیشرو و اوج و دلاور

6 859

ali.houshy

رضاجان برای هرکی از عشق و علاقم به تو تعریف میکنم سریع رو امیرتتلو مثال میزنه و میگه علی خیلی به رضا دل نبند، که اگه یه روز بد شد توام باهاش بد نشی یا ضربه روحی نخوری... مشکل اینجاس که نه تورو میشناسن و نه امیر رو...

3 هفته پیش
  • پاسخ
ali.houshy

من قبلا خیلی امیر رو دوسش داشتم خداشاهده، بعد اتفاقات یه مدت بشدت ازش متنفر شده بودم، بعد که آهنگ توتول رو بیرون دادی به قدری خوشحال شدم که دائما گوشش میدادم و میفرستادم برای رفیقام...

3 هفته پیش
  • پاسخ
ali.houshy

ولی بعد یه مدت که دیدم همه گوش میدن و فحش میدن خیلی ناراحت شدم، حس میکنم نباید شدتش میدادم، حس میکنم امیر رو رفیقاش بدش کردن، کاش از جعشون میکشید بیرون، البته هنوزم درست نمیدونم چرا یدفه عوض شد، تو بهتر میدونی

3 هفته پیش
  • پاسخ
ali.houshy

ولی امیدوارم دوباره خوب شه، دلم نمیخاد اینجوری بمونه، خود خدا گفته اگه هزار بار هم خرابکاری کنی باز راه بخشش پیش من داری، درست نیس آدم یکیو تو ذهنش بزنه بترکونه، ولی بهرحال امیدوارم متوجه کاراش بشه، مطمئنم توام براش دعا میکنی💕

3 هفته پیش
  • پاسخ