00:00
00:00
1 سال پیش

شهر من

پیشرو

81K
جنگ مغز

پیشرو و فری

9 2K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

9 810

میتونی

فرید و پیشرو

16 1K

بازم کلان

پیشرو و هیچکس

12 3K

رپر قدیمی

پیشرو

13 958

سکوت

پیشرو

13 856

جیب بابا

پیشرو و هیچکس

12 2K

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

11 861