00:00
00:00
8 سال پیش

انبوه جاودانه ها

پیشرو و اوج و بیگ بوی

390
شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

15 1K

جنگ مغز

پیشرو و فری

8 2K

خورشید نمیخوابه

پیشرو و موری راشل

20 2K

قلب شیر

پیشرو

13 2K

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

13 1K

در آن سو

پیشرو

14 1K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 4K

رپر قدیمی

پیشرو

12 865

Whoops, looks like something went wrong.