00:00
00:00
3 سال پیش

از نو

پیشرو و آوا و اوج

164
نفس آروم

پیشرو و اوج و دلاور

6 658

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

4 180

کسی حواسش به تو نیست

پیشرو

4 5K

کلافگی

پیشرو

5 1K

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

2 230

رپر قدیمی

پیشرو

0 159

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

4 207

پشت دیوار

پیشرو و اوج

1 189