00:00
00:00
3 سال پیش

از نو

پیشرو و آوا و اوج

438
یادت نیست

پیشرو و اوج

5 496

چاقال نامه

پیشرو

15 3K

خون اژدها

پیشرو و مهدی روهام

8 775

رهبر رپ فارسی

پیشرو

0 268

فانوس

پیشرو

13 3K

خدا نزدیک شد

پیشرو

8 585

گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

13 511

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

3 700