00:00
00:00
6 ماه پیش

برای رپ

پیشرو و تتلو

874
پاشو پاشو

پیشرو و اوج

9 2K

جرقه

پیشرو با اوج و قدر

21 2K

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

10 604

حس امنیت

پیشرو و بیگرض

5 2K

رپر قدیمی

پیشرو

6 503

قلب شیر

پیشرو

7 2K

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

4 4K

فریبندگی

پیشرو

8 2K

Mahzyar

آهنگ کامل دانلود نمیشه

2 ماه پیش
  • پاسخ