00:00
00:00
3 سال پیش

بمب

پیشرو و اوج

5K
گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

17 884

اقیانوس

پیشرو و آوا

12 3K

سرگذشت

پیشرو و ادیب

16 4K

پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

10 991

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

14 6K

جهنمی

تاج و پیشرو

8 1K

کلمه عبور

پیشرو و صادق و اوج و حصین

20 2K

مغز رپ

پیشرو

11 3K