00:00
00:00
1 سال پیش

کربن

پیشرو

7K
جرقه

پیشرو با اوج و قدر

9 687

بمب

پیشرو و اوج

5 4K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

4 163

سرگذشت

پیشرو و ادیب

4 3K

پازل

پیشرو

3 2K

کلمه عبور

پیشرو و صادق و اوج و حصین

6 1K

ما با همیم

پیشرو و بهرام

6 197

مغز رپ

پیشرو

4 2K