00:00
00:00
5 سال پیش

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

5K
گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

19 1K

تنهایی

پیشرو و بیگرض

13 4K

جنگ و بیزنس

پیشرو

14 1K

بمب

پیشرو و اوج

11 5K

فانوس

پیشرو

16 4K

جهنمی

تاج و پیشرو

9 1K

ما با همیم

پیشرو و بهرام

14 948

رپر قدیمی

پیشرو

13 1K