00:00
00:00
5 سال پیش

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

5K
مغز رپ

پیشرو

15 4K

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

8 2K

زندانی

پیشرو و متضاد

9 2K

حس امنیت

پیشرو و بیگرض

9 3K

رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

جهنمی

تاج و پیشرو

9 1K

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

13 1K

پازل

پیشرو

10 3K