00:00
00:00
6 سال پیش

دور دنیا

پیشرو

1K
سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 4K

فانوس

پیشرو

15 4K

حس امنیت

پیشرو و بیگرض

9 2K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

12 927

پاشو پاشو

پیشرو و اوج

11 2K

بازم کلان

پیشرو و هیچکس

12 3K

باور

پیشرو و آوا

16 963

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

Alireza

عجب فرهنگی ایجاد کردی برای رپ دمت گرم مرد ❤🕉

2 ماه پیش
  • پاسخ

Whoops, looks like something went wrong.