00:00
00:00
6 سال پیش

دور دنیا

پیشرو

2K
پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

13 1K

حس امنیت

پیشرو و بیگرض

9 2K

ردپا

پیشرو و توقیف

11 2K

نفس آروم

پیشرو و اوج و دلاور

12 2K

خورشید نمیخوابه

پیشرو و موری راشل

23 3K

کلافگی

پیشرو

8 3K

سیانور نخور

پیشرو

26 3K

اقیانوس

پیشرو و آوا

13 3K

Alireza

عجب فرهنگی ایجاد کردی برای رپ دمت گرم مرد ❤🕉

6 ماه پیش
  • پاسخ