00:00
00:00
6 سال پیش

دور دنیا

پیشرو

1K
چه خبر از بهشت؟

پیشرو

17 6K

قلب شیر

پیشرو

13 3K

جنگ مغز

پیشرو و فری

9 2K

میلیاردر

پیشرو

5 2K

تنهایی

پیشرو و بیگرض

13 4K

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 5K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

14 1K

نامه های خالی

پیشرو و رضایا

6 933

Alireza

عجب فرهنگی ایجاد کردی برای رپ دمت گرم مرد ❤🕉

4 ماه پیش
  • پاسخ