00:00
00:00
6 سال پیش

دور دنیا

پیشرو

1K
قلب شیر

پیشرو

7 2K

نیلوفر آبی

پیشرو و میثم

4 2K

زندانی

پیشرو و متضاد

6 1K

سفری بی انتها

پیشرو و امزیپر

11 2K

باور

پیشرو و آوا

10 536

شوک

پیشرو

8 3K

میتونی

فرید و پیشرو

7 685

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

14 49K

Alireza

عجب فرهنگی ایجاد کردی برای رپ دمت گرم مرد ❤🕉

2 هفته پیش
  • پاسخ