00:00
00:00
6 سال پیش

دور دنیا

پیشرو

2K
بازم کلان

پیشرو و هیچکس

16 3K

بمب

پیشرو و اوج

12 5K

سرگذشت

پیشرو و ادیب

17 5K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

8 797

پازل

پیشرو

10 3K

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

10 1K

Alireza

عجب فرهنگی ایجاد کردی برای رپ دمت گرم مرد ❤🕉

8 ماه پیش
  • پاسخ