00:00
00:00
6 سال پیش

قبرستون هیپ هاپ

پیشرو

1K
مغز رپ

پیشرو

11 3K

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

7 1K

نامه های خالی

پیشرو و رضایا

5 767

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

18 50K

سرگذشت

پیشرو و ادیب

16 4K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

8 724

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 4K

شوک

پیشرو

11 4K

Whoops, looks like something went wrong.