00:00
00:00
6 سال پیش

شاه تهران

پیشرو و اوج

975
فانوس

پیشرو

7 3K

میلیاردر

پیشرو

1 1K

نفس آروم

پیشرو و اوج و دلاور

6 658

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

1 5K

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

2 258

جیب بابا

پیشرو و هیچکس

4 873

مغز رپ

پیشرو

4 2K

کلافگی

پیشرو

5 1K