00:00
00:00
1 سال پیش

مرد خانواده

پیشرو

41K
زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

7 647

از نو

پیشرو و آوا و اوج

5 438

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

10 4K

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

3 700

خدا نزدیک شد

پیشرو

8 585

میتونی

فرید و پیشرو

7 686

زندانی

پیشرو و متضاد

6 1K

اقیانوس

پیشرو و آوا

8 2K