00:00
00:00
3 سال پیش

فانوس

پیشرو

3K
حس امنیت

پیشرو و بیگرض

3 1K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

4 164

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

1 5K

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

3 153

مغز رپ

پیشرو

4 2K

جرقه

پیشرو با اوج و قدر

9 688

باور

پیشرو و آوا

5 158

بازم کلان

پیشرو و هیچکس

4 2K