00:00
00:00
3 سال پیش

گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

1K
رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

سرگذشت

پیشرو و ادیب

17 4K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

6 682

توتول

پیشرو

59 250K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

کلمه عبور

پیشرو و صادق و اوج و حصین

21 3K

جرقه

پیشرو با اوج و قدر

40 4K

خورشید نمیخوابه

پیشرو و موری راشل

23 3K