00:00
00:00
4 سال پیش

جنگ مغز

پیشرو و فری

1K
اشتباه محض

پیشرو و فرید

3 1K

رپر قدیمی

پیشرو

0 159

پشت دیوار

پیشرو و اوج

1 189

نامه های خالی

پیشرو و رضایا

1 194

گلادیاتور

پیشرو

18 636

هو هو چی چی

پیشرو

6 196

مغز رپ

پیشرو

4 2K

قلب شیر

پیشرو

5 2K