00:00
00:00
9 سال پیش

جنگ و بیزنس

پیشرو

234
سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

3 4K

گلادیاتور

پیشرو

18 636

مغز رپ

پیشرو

4 2K

سکوت

پیشرو

4 167

جهنمی

تاج و پیشرو

0 242

بمب

پیشرو و اوج

5 4K

۷

پیشرو

53 1K

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

2 256