00:00
00:00
1 سال پیش

جرقه

پیشرو با اوج و قدر

4K
جیب بابا

پیشرو و هیچکس

17 2K

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

18 2K

رنگ یاقوت

پیشرو و صفریک بند

17 1K

پشت دیوار

پیشرو و اوج

7 1K

نامه های خالی

پیشرو و رضایا

7 1K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

8 796

سفری بی انتها

پیشرو و امزیپر

15 3K

هو هو چی چی

پیشرو

19 1K

رضا

دادا کارت حرف نداره

2 ماه پیش
  • پاسخ
رضا

دادا کارت حرف نداره

2 ماه پیش
  • پاسخ
رضا

دادا کارت حرف نداره

2 ماه پیش
  • پاسخ
mahdi

هر 2 تون عشقین

1 ماه پیش
  • پاسخ