00:00
00:00
10 سال پیش

ما با همیم

پیشرو و بهرام

948
کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

سیانور نخور

پیشرو

24 3K

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

21 50K

تنهایی

پیشرو و بیگرض

13 4K

هو هو چی چی

پیشرو

17 1K

مغز رپ

پیشرو

13 3K

گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

19 1K

باور

پیشرو و آوا

18 1K

Hadi

یکی از بهترین اهنگایی رپفارسی💎💎👑👑

6 ماه پیش
  • پاسخ