00:00
00:00
9 سال پیش

ما با همیم

پیشرو و بهرام

197
خون اژدها

پیشرو و مهدی روهام

4 301

پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

4 195

توتول

پیشرو

12 247K

گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

6 178

مغز رپ

پیشرو

4 2K

فریبندگی

پیشرو

4 1K

ردپا

پیشرو و توقیف

4 660

سکوت

پیشرو

4 167

Hadi

یکی از بهترین اهنگایی رپفارسی💎💎👑👑

2 هفته پیش
  • پاسخ