00:00
00:00
5 سال پیش

مغز رپ

پیشرو

3K
ما با همیم

پیشرو و بهرام

15 1K

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 5K

سیانور نخور

پیشرو

26 3K

لوبیای سحرآمیز

پیشرو

15 3K

کلافگی

پیشرو

8 3K

نفس آروم

پیشرو و اوج و دلاور

12 2K

یادت نیست

پیشرو و اوج

7 1K

پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

13 1K