00:00
00:00
11 ماه پیش

مرز

پیشرو

4K
نوجوونی

پیشرو و اوج

13 4K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

18 1K

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

دیوونه ۲

پیشرو

15 4K

نامه های خالی

پیشرو و رضایا

7 1K

پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

14 1K

سرگذشت

پیشرو و ادیب

17 4K

سیانور نخور

پیشرو

26 3K

Ali Sotoudeh

فقط با این گریه کردم...

10 ماه پیش
  • پاسخ
sajad

افرین

6 ماه پیش
  • پاسخ
mahdi

عالی بود
با بیتش که حسابی حال کردم مخصصا گیتار الکتریکش

1 ماه پیش
  • پاسخ