00:00
00:00
3 سال پیش

میری تو لک

پیشرو و حصین

3K
داش شایان

پیشرو و آسفالت

7 1K

یادت نیست

پیشرو و اوج

7 1K

بمب

پیشرو و اوج

12 5K

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

ما با همیم

پیشرو و بهرام

16 1K

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

18 2K

بازم کلان

پیشرو و هیچکس

16 3K