00:00
00:00
11 ماه پیش

میتونی

فرید و پیشرو

1K
فانوس

پیشرو

16 4K

نفس آروم

پیشرو و اوج و دلاور

12 2K

کلافگی

پیشرو

8 3K

پاشو پاشو

پیشرو و اوج

11 2K

هو هو چی چی

پیشرو

17 1K

داش شایان

پیشرو و آسفالت

6 863

جنگ و بیزنس

پیشرو

14 1K

مغز رپ

پیشرو

13 3K

علی

King pishro

1 ماه پیش
  • پاسخ