00:00
00:00
1 سال پیش

میتونی

فرید و پیشرو

2K
داش شایان

پیشرو و آسفالت

7 1K

اقیانوس

پیشرو و آوا

13 3K

فانوس

پیشرو

19 4K

مغز رپ

پیشرو

15 4K

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

13 1K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

8 798

از نو

پیشرو و آوا و اوج

10 1K

لوبیای سحرآمیز

پیشرو

15 3K

علی

King pishro

5 ماه پیش
  • پاسخ