00:00
00:00
11 سال پیش

پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

1K
سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 5K

میلیاردر

پیشرو

6 3K

خون اژدها

پیشرو و مهدی روهام

16 2K

فانوس

پیشرو

19 4K

کلمه عبور

پیشرو و صادق و اوج و حصین

22 3K

رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

8 798

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

25 51K