00:00
00:00
5 سال پیش

پاشو پاشو

پیشرو و اوج

2K
کلافگی

پیشرو

6 2K

هو هو چی چی

پیشرو

12 541

رپر قدیمی

پیشرو

6 507

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

4 4K

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

14 49K

سیانور نخور

پیشرو

5 2K

نفس آروم

پیشرو و اوج و دلاور

8 1K

داش شایان

پیشرو و آسفالت

4 423