00:00
00:00
3 سال پیش

بازی رپ

پیشرو و اوج

3K
هو هو چی چی

پیشرو

18 1K

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 5K

باید عوض شم

پیشرو

14 1K

بازم کلان

پیشرو و هیچکس

14 3K

جنگ و بیزنس

پیشرو

19 2K

خدا نزدیک شد

پیشرو

15 1K

پاشو پاشو

پیشرو و اوج

13 3K

تنهایی

پیشرو و بیگرض

13 4K