00:00
00:00
9 سال پیش

سکوت

پیشرو

940
رهبر رپ فارسی

پیشرو

5 558

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

16 1K

فریبندگی

پیشرو

12 3K

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 5K

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

17 6K

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

داش شایان

پیشرو و آسفالت

6 862

فانوس

پیشرو

16 4K

ali.houshy

«هرچی میخوای تصور کن، مال توئه»

5 ماه پیش
  • پاسخ