00:00
00:00
2 سال پیش

توتول

پیشرو

250K
باید عوض شم

پیشرو

14 1K

قلب شیر

پیشرو

14 3K

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

17 2K

ما با همیم

پیشرو و بهرام

15 1K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

10 1K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

6 682

جنگ و بیزنس

پیشرو

19 2K

داش شایان

پیشرو و آسفالت

6 1K

ali.houshy

رضاجان برای هرکی از عشق و علاقم به تو تعریف میکنم سریع رو امیرتتلو مثال میزنه و میگه علی خیلی به رضا دل نبند، که اگه یه روز بد شد توام باهاش بد نشی یا ضربه روحی نخوری... مشکل اینجاس که نه تورو میشناسن و نه امیر رو...

7 ماه پیش
  • پاسخ
ali.houshy

من قبلا خیلی امیر رو دوسش داشتم خداشاهده، بعد اتفاقات یه مدت بشدت ازش متنفر شده بودم، بعد که آهنگ توتول رو بیرون دادی به قدری خوشحال شدم که دائما گوشش میدادم و میفرستادم برای رفیقام...

7 ماه پیش
  • پاسخ
ali.houshy

ولی بعد یه مدت که دیدم همه گوش میدن و فحش میدن خیلی ناراحت شدم، حس میکنم نباید شدتش میدادم، حس میکنم امیر رو رفیقاش بدش کردن، کاش از جعشون میکشید بیرون، البته هنوزم درست نمیدونم چرا یدفه عوض شد، تو بهتر میدونی

7 ماه پیش
  • پاسخ
ali.houshy

ولی امیدوارم دوباره خوب شه، دلم نمیخاد اینجوری بمونه، خود خدا گفته اگه هزار بار هم خرابکاری کنی باز راه بخشش پیش من داری، درست نیس آدم یکیو تو ذهنش بزنه بترکونه، ولی بهرحال امیدوارم متوجه کاراش بشه، مطمئنم توام براش دعا میکنی💕

7 ماه پیش
  • پاسخ
Orfan Bassak

این ترک آزاد چرا تو دو دیقه یه گیر داره؟

5 ماه پیش
  • پاسخ
Orfan Bassak

این ترک آزاد چرا تو دو دیقه یه گیر داره؟

5 ماه پیش
  • پاسخ