00:00
00:00
4 سال پیش

یادت نیست

پیشرو و اوج

758
مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

11 771

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 4K

رنگ یاقوت

پیشرو و صفریک بند

14 896

قلب شیر

پیشرو

13 2K

کلمه عبور

پیشرو و صادق و اوج و حصین

20 2K

خدا نزدیک شد

پیشرو

14 936

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

7 1K

مغز رپ

پیشرو

11 3K