00:00
00:00
10 سال پیش

آغاز اینجاست

رضا پیشرو

656
سیانور نخور (جدید)

رضا پیشرو

38 9K

شوک

رضا پیشرو

16 4K

رپر قدیمی

رضا پیشرو

14 1K

پاشو پاشو

رضا پیشرو و علی اوج

12 3K

راک آ چاک

مهراد هیدن و رضا پیشرو

3 163

ضد ضربه

میلاد اس و رضا پیشرو

1 146

نیلوفر آبی

رضا پیشرو با همراهی میثم

10 3K

جرقه

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و قدر

42 4K