00:00
00:00
5 سال پیش

باید عوض شم

رضا پیشرو

1K
سیانور نخور

رضا پیشرو

26 3K

عقربه

تی دی با همراهی پدرام پلاس و رضا پیشرو

24 51K

سایفر

آوا با همراهی علی اوج و رضا پیشرو و قدر

6 5K

یادت نیست

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

7 990

باور

رضا پیشرو با همراهی آوا

18 1K

نیلوفر آبی

رضا پیشرو با همراهی میثم

9 3K

داش شایان

رضا پیشرو با همراهی آسفالت

6 969

مشکلی نیست

علی اوج با همراهی آوا و رضا پیشرو

13 1K