00:00
00:00
5 سال پیش

بمب

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

5K
پاشو پاشو

رضا پیشرو و علی اوج

12 3K

سکوت

رضا پیشرو

16 1K

دیوونه ۲

رضا پیشرو

15 4K

عقربه

تی دی با همراهی پدرام پلاس و رضا پیشرو

26 51K

مغز رپ

رضا پیشرو

14 4K

نامه های خالی

رضا پیشرو با همراهی رضایا و صفر تایم

8 1K

زمین

رضا پیشرو با همراهی دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

19 2K

نیلوفر آبی

رضا پیشرو با همراهی میثم

10 3K