00:00
00:00
6 سال پیش

کما

رضا پیشرو با همراهی آوا و شاهین فلاکت و علی اوج

5K
خدا نزدیک شد

رضا پیشرو

15 1K

شوگر ددی

رضا پیشرو با همراهی شایان آسفالت

18 2K

میتونی

فرید با همراهی رضا پیشرو

21 2K

آبی

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

4 216

تنهایی

رضا پیشرو با همراهی ساتراپ

14 4K

اقیانوس

آوا با همراهی رضا پیشرو

13 3K

مغز رپ

رضا پیشرو

14 4K

آژیر پلیس

فربد ولچر با همراهی رضا پیشرو

2 155