00:00
00:00
5 سال پیش

داش شایان

رضا پیشرو با همراهی آسفالت

969
سیانور نخور (جدید)

رضا پیشرو

37 9K

نیلوفر آبی (جدید)

رضا پیشرو

23 3K

یادت نیست

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

7 990

جنگ مغز

رضا پیشرو با همراهی فری

9 2K

شیرا رو زمینن

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

14 1K

راک آ چاک

مهراد هیدن و رضا پیشرو

0 14

رپر قدیمی

رضا پیشرو

13 1K

دیوونه ۲

رضا پیشرو

15 3K