00:00
00:00
7 سال پیش

قبرستون هیپ هاپ

رضا پیشرو

2K
خورشید نمیخوابه

رضا پیشرو با همراهی موری راشل

22 3K

ردپا

رضا پیشرو با همراهی ساتراپ و حاکم

12 2K

باور

رضا پیشرو با همراهی آوا

19 2K

اقیانوس

آوا با همراهی رضا پیشرو

13 3K

خون اژدها

رضا پیشرو با همراهی مهدی روهام

16 2K

نفس آروم

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و دلاور

13 2K

اوین

آرتا با همراهی کوروش و سامی لو و رضا پیشرو

2 166

میتونی

فرید با همراهی رضا پیشرو

21 2K