00:00
00:00
7 سال پیش

اینترو (منوچهر ولی زاده)

رضا پیشرو (منوچهر والی زاده)

2K
جرقه

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و قدر

42 4K

یادت نیست

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

9 1K

اشتباه محض

رضا پیشرو با همراهی فرید

9 2K

عقربه

تی دی با همراهی پدرام پلاس و رضا پیشرو

26 51K

نفس آروم

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و دلاور

13 2K

نا محدود

رضا پیشرو

16 439

جنگ مغز

رضا پیشرو با همراهی فری

9 2K

زئوس

رضا پیشرو

1 216