00:00
00:00
11 سال پیش

هو هو چی چی

رضا پیشرو

1K
رهبر رپ فارسی

رضا پیشرو

8 766

صلح

رضا پیشرو

2 270

نا محدود

رضا پیشرو

16 428

کلمه‌ی عبور

رضا پیشرو و علی اوج با همراهی حصین و صادق

23 3K

زمین

رضا پیشرو با همراهی دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

19 2K

قلب شیر

رضا پیشرو

16 3K

فریبندگی

رضا پیشرو

14 3K

گرگ

حصین با همراهی رضا پیشرو و امیر تتلو

19 1K