00:00
00:00
2 سال پیش

جرقه

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و قدر

4K
آژیر پلیس

فربد ولچر با همراهی رضا پیشرو

2 146

اوین

آرتا با همراهی کوروش و سامی لو و رضا پیشرو

2 160

خدا نزدیک شد

رضا پیشرو

15 1K

صلح

رضا پیشرو

2 270

ردپا

رضا پیشرو با همراهی ساتراپ و حاکم

11 2K

کلافگی

رضا پیشرو

8 3K

داش شایان

رضا پیشرو با همراهی آسفالت

9 1K

رهبر رپ فارسی

رضا پیشرو

8 766