00:00
00:00
9 سال پیش

خورشید نمیخوابه

رضا پیشرو با همراهی موری راشل

3K
بازم کلان

هیچکس با همراهی رضا پیشرو

14 3K

رپر قدیمی

رضا پیشرو

13 1K

اوین

آرتا با همراهی کوروش و سامی لو و رضا پیشرو

0 17

شوگر ددی

رضا پیشرو با همراهی شایان آسفالت

17 2K

سرگذشت

رضا پیشرو با همراهی مجید ادیب

16 4K

گرگ

حصین با همراهی رضا پیشرو و امیر تتلو

19 1K

پس لاشخور نباش

هیچکس با همراهی رضا پیشرو و ساتراپ و علی اوج

13 1K

روشن

عرفان و رضا پیشرو

2 77