00:00
00:00
6 سال پیش

مغز رپ

رضا پیشرو

3K
پسر ابن سینا

رضا پیشرو

0 16

هو هو چی چی

رضا پیشرو

18 1K

خدا نزدیک شد

رضا پیشرو

15 1K

جیب بابا

رضا پیشرو با همراهی هیچکس

14 2K

در آن سو

رضا پیشرو با همراهی ایسامما

18 1K

مشکلی نیست

علی اوج با همراهی آوا و رضا پیشرو

13 1K

پس لاشخور نباش

هیچکس با همراهی رضا پیشرو و ساتراپ و علی اوج

13 1K

گرگ

حصین با همراهی رضا پیشرو و امیر تتلو

19 1K