00:00
00:00
6 سال پیش

مغز رپ

رضا پیشرو

4K
سیانور نخور (جدید)

رضا پیشرو

38 9K

اوین

آرتا با همراهی کوروش و سامی لو و رضا پیشرو

2 160

آبی

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

4 208

فریبندگی

رضا پیشرو

14 3K

سفری بی انتها

پیشرو با همراهی امزیپر

16 3K

جنگ و بیزنس

رضا پیشرو با همراهی علی تیره و آروین اسمش و روهام

20 2K

شوک

رضا پیشرو

16 4K

بازم کلان

هیچکس با همراهی رضا پیشرو

17 3K