00:00
00:00
2 سال پیش

میتونی

فرید با همراهی رضا پیشرو

1K
توتول

رضا پیشرو

56 250K

پس لاشخور نباش

هیچکس با همراهی رضا پیشرو و ساتراپ و علی اوج

13 1K

رپر قدیمی

رضا پیشرو

13 1K

زئوس

رضا پیشرو

0 49

جنگ مغز

رضا پیشرو با همراهی فری

9 2K

اوین

آرتا با همراهی کوروش و سامی لو و رضا پیشرو

0 17

خون اژدها

رضا پیشرو با همراهی مهدی روهام

15 2K

رنگ یاقوت

۰۱ با همراهی رضا پیشرو

16 1K