00:00
00:00
8 سال پیش

نفس آروم

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و دلاور

2K
ضد ضربه

میلاد اس و رضا پیشرو

0 17

جنگ و بیزنس

رضا پیشرو با همراهی علی تیره و آروین اسمش و روهام

19 2K

رپر قدیمی

رضا پیشرو

13 1K

خون اژدها

رضا پیشرو با همراهی مهدی روهام

15 2K

توتول

رضا پیشرو

56 250K

خدا نزدیک شد

رضا پیشرو

15 1K

خورشید نمیخوابه

رضا پیشرو با همراهی موری راشل

22 3K

رنگ یاقوت

۰۱ با همراهی رضا پیشرو

16 1K